Lojalumo kortelės naudojimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. UAB „Olympic Casino Group Baltija“ kortelė yra asmeninė kortelė (toliau – Klubo kortelė), kurią privačiam asmeniui išduoda UAB „Olympic Casino Group Baltija“, adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, įm. kodas 211733760, (toliau – „Olympic Casino“), kuri suteikia jos Naudotojui teisę gauti premijinius taškus (toliau – Premijiniai taškai) žaidimo metu ir gauti kitokią naudą už produktus bei paslaugas.

2. Klubo kortelė galioja visuose “Olympic Casino“ salonuose.

3. Svarbią informaciją apie Klubo kortelės lygius ir suteikiamą naudą galima rasti interneto svetainėje https://www.olympic-casino.lt/lt/olympic-bonus-club-programa.

II. Klubo kortelės gavimo ir naudojimo sąlygos

1. Klubo kortelės išdavimo ir naudojimo sąygos yra numatytos UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamente.

III. Klubo kortelės premijinių taškų rinkimas

1. Klubo kortelės premijinių taškų rinkimas yra reglamentuotas UAB „Olympic Casino Group Baltija“ Lošimo namų (kazino) Lošimų organizavimo reglamente.

IV. Kitos sąlygos

1. „Olympic Casino“ turi teisę keisti šias Klubo kortelės sąlygas, apie tai informuodama Naudotojus prieš 1 (vieną) mėnesį „Olympic Casino“ interneto svetainėje https://www.olympic-casino.lt/lt/olympic-bonus-club-programa ir Naudotojo nurodytu elektroniniu paštu. Jei Naudotojas nesutinka su sąlygų pakeitimais, jis turi teisę anuliuoti Naudotojo kortelę pateikdamas atitinkamą prašymą. Jei Naudotojas nepateikia (tinkamu laiku) prašymo anuliuoti Klubo kortelę iki įsigaliojant pakeistoms sąlygoms, bus laikoma, kad jis (ji) sutinka su pakeitimais.

V. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

1. Asmens duomenų atsakingas tvarkytojas yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (adresas Konstitucijos pr. 20, Vilnius, lithuania@oc.eu ). Su bendrovės darbuotoju, atsakingu už duomenų apsaugą galite susisiekti el. paštu DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.

2. „Olympic Casino“ tvarko asmeninę informaciją vykdydama sutartis su Klubo kortelių Naudotojais.

3. Asmeninė informacija, surinkta duomenų subjektui teikiant prašymą išduoti Klubo kortelę, yra reikalinga Klubo kortelės funkcionavimui užtikrinti. „Olympic Casino“negali išduoti Klubo kortelės, jei Naudotojas nepateikia informacijos, nurodytos prašyme dėl Klubo kortelės išdavimo. Jei „Olympic Casino“ negali tvarkyti asmens duomenų, susijusių su Klubo kortelės naudojimu, nebus įmanoma suskaičiuoti Naudotojo sukauptų Premijinių taškų ir nustatyti Klubo kortelės lygio.

4. Jei Naudotojas leido naudoti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, „Olympic Casino“ turi teisę naudoti Naudotojo elektroninę kontaktinę informaciją tiesioginei savo produktų ir paslaugų rinkodarai. Naudotojas bet kada turi teisę uždrausi naudoti savo asmens duomenis tiesioginei rinkodarai.

5. „Olympic Casino“ turi teisę dalintis Naudotojo asmens duomenimis ir naudoti Klubo kortelę su kitomis „Olympic Entertainment“ grupės įmonėmis.

6. Asmens duomenų gavėjų kategorijos: lošimo namų darbuotojai, Bendrovės vadovas, Rinkodaros skyriaus darbuotojai, Stebėjimo skyriaus darbuotojai, sistemos administratorius, apskaitos skyriaus darbuotojai.

7. Klubo Kortelės Naudotojų asmens duomenys negali būti perduodami už ES / EEE ribų.

8. „Olympic Casino“ turi nustatyti Klubo kortelės lygius ir jų teikiamas privilegijas pasitelkdama automatizuotus sprendimus.

9. Su Klubo kortele susiję asmens duomenys laikomi 8 metus nuo paskutinio Klubo kortelės naudojimo dienos.

10. Naudotojas turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, pataisyti ir (arba) panaikinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, paprieštarauti asmens duomenų tvarkymui bei teisei perduoti asmens duomenis. Norėdamas pasinaudoti savo teise, Naudotojas turi kreiptis į kazino aptarnaujantį personalą arba siųsti skaitmeniniu būdu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu: DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.

11. Naudotojas turi teisę pateikti su asmens duomenų tvarkymu susijusį skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas skaitmeniniu būdu pasirašytą paraišką elektroniniu paštu: ada@ada.lt arba atvykti adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.

Išskirtiniai pasiūlymai tik Bonus Club nariams

Apsilankius Olympic Casino pirmą kartą Jūs gausite išskirtinį pasiūlymą, skirtą tik naujiems Olympic Bonus Club nariams
Apie pasiūlymą

Olympic Bonus klubas

Tai lojalumo programa, leidžianti kaupti nuolaidos taškus, kuriuos galima išsikeisti į grynuosius pinigus. Taip pat tik klubo nariai gauna išskirtinius pasiūlymus bei privilegijas.
Pereiti