Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Informacija apie „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ klientų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra „Olympic Entertainment Group AS“, valdanti „Olympic Casino“ Estijoje, „OB Holding 1 OÜ“, valdanti „OlyBet“ Estijoje ir UAB „Olympic Casino Group“, valdanti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ Lietuvoje.

 

Duomenų valdytojų kontaktai

„Olympic Entertainment Group AS“

Kodas 14437516

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

 

„OB Holding 1 OÜ“

Kodas 14975047

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

 

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Kodas 211733760

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva

El. paštas lithuania@oc.eu

 

Duomenų tvarkymas

Mes naudojame jūsų pateiktus elektroninius kontaktinius duomenis, kad galėtume jums siųsti informaciją ir specialius pasiūlymus jūsų pasirinktomis temomis, tokiu būdu reklamuodami „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6(1)(a) straipsnyje.

Jei jūs sutinkate, informacija ir specialūs pasiūlymai bus suasmeninami, t. y. siunčiami jums, atsižvelgiant į jūsų interesus ir elgseną. Rengdami tokius pasiūlymus, mes galime su jumis susisiekti, pavyzdžiui, dėl to, kaip jūs naudojate „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ paslaugas (pavyzdžiui, jei jūs pirmenybę teikiate tam tikriems žaidimams „Olympic Casino“, mes galime jus informuoti, jei tokie žaidimai bus siūlomi „OlyBet“; jei jūs dalyvavote tam tikruose renginiuose ar gavote pasiūlymus anksčiau, mes galime juos pasiūlyti dar kartą arba pateikti specialius pasiūlymus žaidėjams, kurie yra statę tam tikras sumas ir kt.). Mes siekiame geriau jus pažinti ir paskatinti naudoti mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas paprastai vyksta be žmogaus įsikišimo. Tačiau šie sprendimai nesukelia jums jokių teisinių pasekmių ir nedaro jums kitos reikšmingos įtakos. Blogiausiu atveju, mes galime jums siųsti pasiūlymus, kurie jūsų nedomina. Suasmeninti pasiūlymai gali padidinti azartinių lošėjų priklausomybę, tačiau mes imamės reikiamų apsaugos priemonių, niekada nesikreipiame į tokius žaidėjus sąmoningai ir labai rekomenduojame žaisti azartinius žaidimus atsakingai. Jūs turite teisę reikalauti, kad priimant sprendimus dalyvautų žmonės, taip pat turite teisę išreikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir užginčyti juos. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6(1)(a) straipsnyje.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais, kol jūs atsiimsite savo atitinkamą (-us) sutikimą (-us), kartais prašydami jūsų atnaujinti savo pasirinkimus.

Mes taip pat teiksime jums informaciją ir specialius pasiūlymus telefonu arba jums apsilankant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“. Šie pasiūlymai paprastai yra suasmeninami, t. y. parenti mūsų geriausiomis žiniomis apie jūsų interesus ir elgseną, kaip paaiškinta pirmiau. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsauga, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Mes naudojame jūsų mums pateiktus ar sukurtus jums naudojant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“ paslaugas asmens duomenis analizei, t. y. tam, kad galėtume geriau suprasti savo klientus, jų poreikius ir elgseną; kad galėtume priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus. Jūsų asmens duomenys yra siunčiami į Estiją, juos analizuoja jungtiniai duomenų valdytojai „Olympic Entertainment Group AS“ ir „OB Holding 1 OÜ“. Mes analizuojame jūsų duomenis tam, kad suprastume, kokie „Olympic Casino“ žaidimai yra populiarūs ir ar juos taip pat turi siūlyti „OlyBet“, siekiant padidinti vartotojų skaičių; kokia tvarka turi būti vardijami žaidimai, didinant jų populiarumą; kokie „OlyBet“ sporto renginiai yra populiarūs ir turi būti siūlomi „Olympic Casino“; kokie yra mūsų klientai, kurie yra aktyvūs internete ir realiame gyvenime ir kt. Nors tokia analizė iš pradžių gali būti grindžiama kai kuriais jūsų asmens duomenimis, duomenys yra suminiai ir jokie asmens duomenys nėra naudojami jokiose ataskaitose.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus bei skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsaugos, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui su jūsų situacija susijusiu pagrindu, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju mes toliau netvarkysime jūsų asmens duomenų analizės tikslais, nebent įrodysime svarų teisinį pagrindą tokiam duomenų tvarkymui, kuris viršija jūsų interesus, teises ir laisves.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais tol, kol jūs tam paprieštarausite ir kol neturėsime teisės toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų arba tol, kol jūs turėsite galiojančią sutartį su mumis. 

Atkreipkite dėmesį, kad kitos asmens duomenų tvarkymo praktikos yra aprašytos mūsų atitinkamose privatumo politikose, kurias galite rasti interneto svetainėse („Olympic Casino“ –www.olympic-casino.lt ir „OlyBet“ – www.olybet.lt). „Olympic Casino“ privatumo politika taip pat pateikiama „Olympic Casino“ priimamuosiuose. Pažymime, kad sutikimo (-ų) tvarkyti duomenis rinkodaros ir analizės tikslais atšaukimas netrukdo mums tvarkyti jūsų asmens duomenų kitais privatumo politikoje numatytais tikslais.

 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, el. p.: DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.

Kliento teisės

  1. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.
  2. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti, iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.
  3. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.
  4. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  5. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys.
  7. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
  8. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.
  9. Bendrovė gali dalintis kliento duomenimis su bendrovėmis, esančiomis toje pačioje struktūroje kaip ir „UAB „Olympic Casino Group Baltija“.
  10. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu ada@ada.lt arba jis gali atvykti adresu  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.
BDAR duomenų rinkimo tikslas_1BDAR duomenų rinkimo tikslas_2BDAR duomenų rinkimo tikslas_3BDAR duomenų rinkimo tikslas_4BDAR duomenų rinkimo tikslas_5

 

Išskirtiniai pasiūlymai tik Bonus Club nariams

Apsilankius Olympic Casino pirmą kartą Jūs gausite išskirtinį pasiūlymą, skirtą tik naujiems Olympic Bonus Club nariams
Apie pasiūlymą

Olympic Bonus klubas

Tai lojalumo programa, leidžianti kaupti nuolaidos taškus, kuriuos galima išsikeisti į grynuosius pinigus. Taip pat tik klubo nariai gauna išskirtinius pasiūlymus bei privilegijas.
Pereiti