Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

Informacija apie „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ klientų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra „Olympic Entertainment Group AS“, valdanti „Olympic Casino“ Estijoje, „OB Holding 1 OÜ“, valdanti „OlyBet“ Estijoje ir UAB „Olympic Casino Group“, valdanti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ Lietuvoje.

 

Duomenų valdytojų kontaktai

„Olympic Entertainment Group AS“

Kodas 14437516

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

 

„OB Holding 1 OÜ“

Kodas 14975047

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

 

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Kodas 211733760

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva

El. paštas lithuania@oc.eu

 

Duomenų tvarkymas

Mes naudojame jūsų pateiktus elektroninius kontaktinius duomenis, kad galėtume jums siųsti informaciją ir specialius pasiūlymus jūsų pasirinktomis temomis, tokiu būdu reklamuodami „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6(1)(a) straipsnyje.

Jei jūs sutinkate, informacija ir specialūs pasiūlymai bus suasmeninami, t. y. siunčiami jums, atsižvelgiant į jūsų interesus ir elgseną. Rengdami tokius pasiūlymus, mes galime su jumis susisiekti, pavyzdžiui, dėl to, kaip jūs naudojate „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ paslaugas (pavyzdžiui, jei jūs pirmenybę teikiate tam tikriems žaidimams „Olympic Casino“, mes galime jus informuoti, jei tokie žaidimai bus siūlomi „OlyBet“; jei jūs dalyvavote tam tikruose renginiuose ar gavote pasiūlymus anksčiau, mes galime juos pasiūlyti dar kartą arba pateikti specialius pasiūlymus žaidėjams, kurie yra statę tam tikras sumas ir kt.). Mes siekiame geriau jus pažinti ir paskatinti naudoti mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas paprastai vyksta be žmogaus įsikišimo. Tačiau šie sprendimai nesukelia jums jokių teisinių pasekmių ir nedaro jums kitos reikšmingos įtakos. Blogiausiu atveju, mes galime jums siųsti pasiūlymus, kurie jūsų nedomina. Suasmeninti pasiūlymai gali padidinti azartinių lošėjų priklausomybę, tačiau mes imamės reikiamų apsaugos priemonių, niekada nesikreipiame į tokius žaidėjus sąmoningai ir labai rekomenduojame žaisti azartinius žaidimus atsakingai. Jūs turite teisę reikalauti, kad priimant sprendimus dalyvautų žmonės, taip pat turite teisę išreikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir užginčyti juos. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6(1)(a) straipsnyje.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais, kol jūs atsiimsite savo atitinkamą (-us) sutikimą (-us), kartais prašydami jūsų atnaujinti savo pasirinkimus.

Mes taip pat teiksime jums informaciją ir specialius pasiūlymus telefonu arba jums apsilankant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“. Šie pasiūlymai paprastai yra suasmeninami, t. y. parenti mūsų geriausiomis žiniomis apie jūsų interesus ir elgseną, kaip paaiškinta pirmiau. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsauga, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Mes naudojame jūsų mums pateiktus ar sukurtus jums naudojant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“ paslaugas asmens duomenis analizei, t. y. tam, kad galėtume geriau suprasti savo klientus, jų poreikius ir elgseną; kad galėtume priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus. Jūsų asmens duomenys yra siunčiami į Estiją, juos analizuoja jungtiniai duomenų valdytojai „Olympic Entertainment Group AS“ ir „OB Holding 1 OÜ“. Mes analizuojame jūsų duomenis tam, kad suprastume, kokie „Olympic Casino“ žaidimai yra populiarūs ir ar juos taip pat turi siūlyti „OlyBet“, siekiant padidinti vartotojų skaičių; kokia tvarka turi būti vardijami žaidimai, didinant jų populiarumą; kokie „OlyBet“ sporto renginiai yra populiarūs ir turi būti siūlomi „Olympic Casino“; kokie yra mūsų klientai, kurie yra aktyvūs internete ir realiame gyvenime ir kt. Nors tokia analizė iš pradžių gali būti grindžiama kai kuriais jūsų asmens duomenimis, duomenys yra suminiai ir jokie asmens duomenys nėra naudojami jokiose ataskaitose.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus bei skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsaugos, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui su jūsų situacija susijusiu pagrindu, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju mes toliau netvarkysime jūsų asmens duomenų analizės tikslais, nebent įrodysime svarų teisinį pagrindą tokiam duomenų tvarkymui, kuris viršija jūsų interesus, teises ir laisves.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais tol, kol jūs tam paprieštarausite ir kol neturėsime teisės toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų arba tol, kol jūs turėsite galiojančią sutartį su mumis. 

Atkreipkite dėmesį, kad kitos asmens duomenų tvarkymo praktikos yra aprašytos mūsų atitinkamose privatumo politikose, kurias galite rasti interneto svetainėse („Olympic Casino“ –www.olympic-casino.lt ir „OlyBet“ – www.olybet.lt). „Olympic Casino“ privatumo politika taip pat pateikiama „Olympic Casino“ priimamuosiuose. Pažymime, kad sutikimo (-ų) tvarkyti duomenis rinkodaros ir analizės tikslais atšaukimas netrukdo mums tvarkyti jūsų asmens duomenų kitais privatumo politikoje numatytais tikslais.

 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, el. p.: DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.

Kliento teisės

  1. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.
  2. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti, iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.
  3. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.
  4. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  5. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
  6. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys.
  7. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
  8. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.
  9. Bendrovė gali dalintis kliento duomenimis su bendrovėmis, esančiomis toje pačioje struktūroje kaip ir „UAB „Olympic Casino Group Baltija“.
  10. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu ada@ada.lt arba jis gali atvykti adresu  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.
BDAR duomenų rinkimo tikslas_1BDAR duomenų rinkimo tikslas_2BDAR duomenų rinkimo tikslas_3BDAR duomenų rinkimo tikslas_4BDAR duomenų rinkimo tikslas_5

 

 UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“

PRIVATUMO POLITIKA

 

1.    DOKUMENTO PASKIRTIS

1.1.        UAB „OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“, juridinio asmens kodas 211733760, adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė arba mes) pripažįsta privatumo svarbą ir yra įsipareigojusi saugoti lankytojų, teikusių savo asmeninius duomenis, Asmens duomenų privatumą ir saugumą. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo taisyklės) yra paaiškinta, kokia informacija apie lankytojus yra renkama, kokiais principais vadovaudamasi Bendrovė renka ir naudoja informaciją jums lankantis lošimo namuose (kazino) (toliau – Lošimo namai), ,,OlyBet“ Lažybų punktuose (toliau – Lažybų punktai), interneto svetainėje www.olympic-casino.lt / https://lt.olympic-poker.com (toliau – Interneto svetainė), ir naudojantis bet kuriomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Paslaugos).

1.2.        Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis vadovaudamasi šiomis Privatumo taisyklėmis ir laikydamasi taikytinų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), ir taikytinų Lietuvos Respublikos nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, kurie yra taikomi šių Privatumo taisyklių 2 skyriuje nurodytam asmens duomenų valdytojui.

2.    ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1.        Asmens duomenų valdytojų sąrašas nurodytas šių Privatumo taisyklių 10.1. punkte.

3.    PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3.1.        Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jums teikiamomis lošimų organizavimo paslaugomis. Paslaugų teikimo duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, unikalų ID sistemoje, asmens kodą, gimimo datą, kontaktinę informaciją, adresą, duomenis apie darbovietę ir gaunamas pajamas, asmens tapatybės dokumento duomenis (ir jo kopiją), nuotrauką, pilietybę, užimamas viešąsias pareigas, kitus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusių teisės aktų reikalaujamus duomenis. (toliau – Asmens duomenys). Didžiąją dalį šių duomenų Bendrovė gauna tiesiogiai, tačiau taip pat juos Bendrovė gali gauti iš valstybinių ir privačių registrų, asmens dokumentų tikrinimo bazių (pavyzdžiui, Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazės ir kitų tarptautinių bazių), VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento, Nekilnojamojo turto registro), tarptautinių sankcijų registrų, politikoje dalyvaujančių asmenų duomenų bazių, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre ir kt.

3.2.        Bendrovėje tvarkomi Asmens duomenys, susiję su jūsų registracija lošimo namuose (kazino), yra vardas, pavardė, asmens kodas (užsienyje gyvenančio asmens – gimimo data), pilietybė, lytis, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo data, išdavimo data, galiojimo laikas, dokumentą išdavusi šalis, informacija apie dalyvavimo politikoje, lojalumo kortelės informacija ir t.t. (toliau – Registracijos duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate Lažybų punktuose ir/ ar Lošimų namuose (kazino) registracijos metu.

3.3.        Bendrovė tvarko toliau nurodytus Asmens duomenis tam, kad galėtų užbaigti jūsų registraciją ir patikrinti, ar jums gali būti leidžiama naudotis Paslaugomis. Šie duomenys yra vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento galiojimas, dokumento kopija, dokumentą išdavusi valstybė, pilietybė, adresas (toliau – Patikrinimo duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate Lažybų punktuose ir/ ar Lošimų namuose (kazino) registracijos metu.

3.4.        Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko tam, kad užtikrintų galimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, sukčiavimo prevenciją, tokios veiklos nustatymą, tyrimą ir informavimą apie galimą tokią veiklą, taip pat, kad nustatytų taikomas sankcijas bei ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo arba esate susijęs (-usi) su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, yra vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, informacija apie dalyvavimą politikoje, piniginė apyvarta, laimėjimo vieta, laikas ir data, t.t. (toliau – Pinigų plovimo prevencijos duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos, kai būtina, tiesiogiai pateikiate Lošimo punktuose ar Lošimo namuose (kazino), taip pat duomenys gaunami iš valstybinių ar nevalstybinių registrų, iš įmonių, tvarkančių tarptautinių sankcijų registrus, teisėsaugos institucijų, iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia ar kuriuos mes pasitelkiame, teikdami lošimų organizavimo paslaugas bei kitų asmenų.

3.5.        Duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko tam, kad galėtų teikti jums Paslaugas, yra savanoriško atsisakymo lošti duomenys, draudimo lošti duomenys, vartotojo identifikavimo numeris, statymo identifikavimo numeris, valiuta, statymo suma, esamas likutis, lažybų identifikavimo numeris, pardavėjo identifikavimo numeris, statymo rūšis, statymo statusas, numatoma maksimali laimėjimo suma, statymo rezultato data, laimėjimo suma, išmokama laimėjimo suma, prisijungimo duomenys, IP adresas, valiuta, naudojimosi Paslauga pradžios ir pabaigos data ir laikas, t.t. (toliau – Lošimų duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi Paslaugomis, ir Asmens duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, surinkti iš Bendrovės prieinamų duomenų bazių, t.t. (pvz., apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro (https://nelosti.lpt.lt/ext)).  

3.6.        Bendrovė tvarko toliau nurodytus Asmens duomenis, jeigu jūs bendraujate su Bendrove el. paštu teikdami skundus/ atsiliepimus ar pranešdami apie galimą pažeidimą: jūsų pranešimų turinį, el. pašto adresą arba socialinių medijų kontaktus, telefono numerį ir t.t. (toliau – Susirašinėjimo duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai pateikiate Bendrovei.

3.7.        Duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko jums lankantis Interneto svetainėje, yra IP adresas (įskaitant buvimo vietą pagal IP adresą), interneto prieigos paslaugų teikėjas, nukreipiantysis universalusis adresas (angl. URL), data, vieta, prieigos žymos, sesijos raktas, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, perduotų duomenų kiekis ir būsena, medijos prieigos kontrolės (angl. MAC) adresas ir t.t. (toliau – Techniniai duomenys). Šaltinis: Jums naršant Interneto svetainėje, ji pati automatiškai generuoja arba renka Techninius duomenis iš jūsų įrenginio.

3.8.        Duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko rinkodaros tikslais, yra el. pašto adresas, telefono numeris, jūsų pasirinkimai (toliau – Rinkodaros duomenys). Šaltinis: Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz. slapukų renkami duomenys) pateikiate Bendrovei naudodamiesi Paslaugomis.

3.9.        Bendrovė Interneto svetainėje naudoja slapukus, siekdama optimizuoti Interneto svetainės veikimą ir jos funkcines galimybes. Slapukai gali rinkti jūsų Asmens duomenis. Daugiau informacijos galite rasti Bendrovės slapukų naudojimo taisyklėse (toliau – Slapukų renkami duomenys).

3.10.     Bendrovės Lošimo namuose naudojamos vaizdo kameros, kuriomis siekiama užtikrinti Bendrovės darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Bendrovės Lošimų namuose, saugumą, asmenų ir Bendrovės turto saugumą bei Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdyti Bendrovės privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius fizinių asmenų interesus. (toliau – Vaizdo kameromis renkami duomenys)

3.11.     Jeigu nepateiksite būtinos informacijos, Bendrovė negalės suteikti jums Paslaugų arba įgyvendinti bet kurių kitų šių Privatumo taisyklių 5 skyriuje numatytų tikslų.

4.    DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

4.1.        Norėdami gauti informacijos, kokie jūsų asmens duomenys yra renkami, kaip jie yra tvarkomi, jūs turite teisę kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną. Bendrovės paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu, tel. Nr. +37069681996.

5.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI

5.1.        Teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Bendrovė tvarko jūsų Asmens duomenis, priklauso nuo to, kokiu tikslu ir kokiame kontekste mes renkame Asmens duomenis. Tam, kad būtų aiškiau, mes suskirstėme visus Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir duomenų kategorijas į grupes pagal toliau nurodytus teisinius pagrindus: teisinės prievolės vykdymas, sutarties vykdymas, Bendrovės teisėtas interesas ir jūsų sutikimas.

5.2.        Jeigu teisinis pagrindas Asmens duomenų tvarkymui yra:

5.2.1.    teisinės prievolės vykdymas, tai visų pirma reiškia, kad Bendrovė privalo tvarkyti tam tikrus Asmens duomenis pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju mes negalime nuspręsti, kokius asmens duomenis rinkti ir tvarkyti, nes tai nustato taikytini teisės aktai;

5.2.2.    lošimų organizavimas, tai reiškia, kad Asmens duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų užtikrintas teisingas reglamento ir lošimų organizavimo sąlygų laikymasis, su kurių laikymusi sutikote registruodamiesi Lošimų namuose (kazino) ar Lažybų;

5.2.3.    Teisėtas interesas reiškia, jog duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų verslo tikslams. Jūs turite teisę gauti papildomos informacijos apie mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus ir nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei nesutiksite su jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėtų interesų pagrindu, asmens duomenų šiuo tikslu nebetvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad turime įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tuomet asmens duomenys tokiais tikslais nebebus tvarkomi.. Vis dėlto, teisėtų interesų specifiniai aspektai kiekvienu atskiru atveju yra nurodyti toliau pateiktoje lentelėje;

5.2.4.    sutikimas, tai pirmiausia reiškia, kad Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą. Tvarkydami asmens duomenis teisėtu sutikimo pagrindu, tvarkome tik tuos duomenis, su kurių tvarkymu jūs sutikote. Sutikimas yra duotas laisva valia, konkretus ir grindžiamas informacija. Jūs galite savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti taip pat lengvai, kaip jį davėte. Pavyzdžiui, užtikrinti efektyvų jūsų kaip vartotojo naudojimąsi Paslaugomis jas pritaikant jūsų poreikiams yra įmanoma tik gavus jūsų sutikimą, o negavus jūsų sutikimo nebūtų įmanoma pritaikyti Paslaugų atsižvelgiant į jūsų poreikius.

5.3.        Toliau pateikiamas nebaigtinis sąrašas, kuriame nurodyti duomenų tvarkymo tikslai, susiję su konkrečiomis duomenų kategorijomis ir duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu:

 

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos tvarkomos šiam tikslui pasiekti

Rinkodaros informacijos siuntimas jums el. paštu, SMS arba telefonu; rinkodaros informacijos turinio pritaikymas jūsų poreikiams

 

Jūsų sutikimas  išreikštas pažymint savo pageidavimus varnele registracijos metu; jūsų išreikštas sutikimas dėl tam tikrų slapukų naudojimo

Rinkodaros duomenys, Slapukų renkami duomenys

 

Tapatybės nustatymo duomenų perkėlimas iš kazino, lažybų punkto ir/arba automatų salono duomenų bazės į kliento nuotolinių lošimų paskyrą ir atvirkščiai.

 

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas 

Registracijos duomenys

Patikrinimo duomenys

  

Tapatybės patikrinimas

 

 

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

 

Registracijos duomenys

Patikrinimo duomenys

AML duomenys

 

Jūsų tapatybės ir amžiaus patikrinimas

 

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

Patikrinimo duomenys

Sukčiavimo išaiškinimas/ Pinigų plovimo prevencijos reikalavimų vykdymas

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme ir Azartinių lošimų įstatyme numatytos prievolės vykdymas

Patikrinimo duomenys

Politikoje dalyvaujančių asmenų identifikavimas ir registravimas

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos prievolės vykdymas

Pinigų plovimo prevencijos duomenys

Savanoriško atsisakymo lošti patikrinimas Lošimų priežiūros tarnybos Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre

Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

Patikrinimo duomenys, Lošimų duomenys

Draudimo klientui lošti patikrinimas Bendrovės tvarkomame asmenų, kuriems neleidžiama lošti, sąraše

Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės ir sutarties tarp jūsų ir Bendrovės vykdymas

Jūsų naudojimosi Paslaugomis pradžios ir pabaigos (registracijos žurnale įeinant į Lošimo namus, Lažybų punktą) įregistravimas

Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos prievolės vykdymas

Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos prievolės vykdymas

Informacijos apie tai, kiek laiko lošiate, ir jūsų statymo sumas ir laimėtus prizus registravimas ir galimybės jums ją matyti suteikimas

Lietuvos Azartinių lošimų įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

Interneto svetainės ir Paslaugų tobulinimas

Bendrovės teisėtas interesas vykdant įprastinę savo veiklą kurti ir tobulinti Interneto svetainę, Paslaugas ir siekti, kad vartotojui jomis būtų patogu naudotis

Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Susirašinėjimo duomenys

Galimybės aptarnauti klientus ir galimybės jums bendrauti su Bendrove sudarymas; klientų atsiliepimų registravimas ir tvarkymas

Bendrovės teisėtas interesas veiksmingai valdyti ryšius su vartotojais

Susirašinėjimo duomenys

Su klientais sudaromų sandorių, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 1000 EUR, sekimas ir registravimas vykdant pinigų plovimo prevencijos reikalavimus

Lietuvos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Patikrinimo duomenys

Lietuvos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Lošimų priežiūros tarnybos informavimas apie jūsų pinigines operacijas, kurių vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 EUR

Lietuvos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme numatytos teisinės prievolės vykdymas

Interneto svetainių ir Paslaugų teikimo problemų diagnozavimas ir šalinimas

Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, susijusiam su Interneto svetaine ir Paslaugomis, taip pat užtikrinti Interneto svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą

Techniniai duomenys, Lošimų duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys, Patikrinimo duomenys

Statistinių duomenų, susijusių su Interneto svetaine ir Paslaugomis, analizavimas

Bendrovės teisėtas interesas jos verslo vystymo tikslais analizuoti Interneto svetainės veikimą ir Paslaugas

Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Lošimų duomenys

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams, teikiantiems patikrinimo, sukčiavimo prevencijos paslaugas.

Bendrovės teisėtas interesas nustatyti ir apsiginti nuo įtartinų ir sukčiavimo veiksmų teikiant Paslaugas.

Techniniai duomenys, Slapukų renkami duomenys, Lošimų duomenys, Patikrinimų duomenys, Pinigų pervedimo duomenys

Interneto svetainės ir Paslaugų saugumo užtikrinimas išaiškinant ir užkertant kelią Paslaugų teikimui kliudančios programinės įrangos, įrenginių ir technikų naudojimui

Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti duomenų tvarkymo, Interneto svetainės ir Paslaugų saugumą

Registracijos duomenys, Patikrinimo duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys, Lošimų duomenys, Susirašinėjimo duomenys, Techniniai duomenys, Rinkodaros duomenys, Slapukų renkami duomenys

Duomenų perdavimas Bendrovės grupės viduje

Bendrovės teisėtas interesas naudoti bendrą administravimo infrastruktūrą ir optimizuoti išlaidas (įskaitant duomenų saugojimą)

Medžiagos, kurioje yra Asmens duomenų, saugojimas Bendrovės atsarginių kopijų darymo sistemose

Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti duomenų tvarkymo operacijų saugumą

Vaizdo stebėjimas siekiant apsaugoti darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Bendrovės lošimų namuose saugumą, bei turto saugumą

Bendrovės teisinės prievolės vykdymas ir teisėtas interesas 

Lietuvos Azartinių lošimų įstatymas

5.4.        Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis kitais tikslais, su sąlyga, kad Bendrovė informuos jus apie jų tvarkymo tikslus ir naudojimą atitinkamu metu ir kad jūs duosite savo sutikimą dėl numatomo Asmens duomenų tvarkymo, arba atsiras kiti teisiniai pagrindai naujiems duomenų tvarkymo tikslams, arba naujasis tikslas bus suderinamas su pirmiau nurodytu pradiniu tikslu.

6.    AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU GRINDŽIAMI SPRENDIMAI IR PROFILIAVIMAS

6.1.        Jums naršant Interneto svetainėse ir naudojantis Paslaugomis, Bendrovė gali tam tikrais atvejais automatizuotai tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir remdamasi jūsų Asmens duomenimis priimti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus. Šie automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai gali turėti įtakos Paslaugų turiniui ir galimybei naudotis Paslaugomis ar jų funkcionalumais.

6.2.        Toliau nurodytais atvejais mes galime priimti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kai tai leidžia taikytini teisės aktai, arba kai tai yra būtina lošimų organizavimo paslaugoms teikti:

6.2.1.    Patikrinti jūsų tapatybę ir tai, ar jums gali būti leidžiama naudotis Paslaugomis kai registruojatės Lažybų punktuose ar Lošimo namuose (kazino). Jums registruojantis Paslaugoms Lažybų punktuose ar Lošimo namuose (kazino), remdamiesi dalinai automatizuotai tvarkomais asmens duomenimis mes patikriname, ar jūs atitinkate kriterijus, kad būtumėte užregistruoti ir jūs galėtumėte naudotis Paslaugomis. Sprendimų priėmimo procese analizuojami jūsų Asmens duomenys, pavyzdžiui, gimimo data (amžius), asmens kodas, tautybė, savanoriško atsisakymo lošti duomenys ir draudimo lošti duomenys, atsižvelgiant į leidimui lošti įstatymų nustatytus reikalavimus. Šiuos duomenis įprastai jūs pateikiate tiesiogiai arba jie yra gaunami iš Bendrovės prieinamų duomenų bazių, susijusių su Paslaugų teikimu (pvz., Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro). Priėmus dalinai automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, atliekama jūsų registracija ir jums leidžiama naudotis Paslaugomis arba atsisakoma atlikti registraciją ir jums neleidžiama naudotis Paslaugomis.

6.2.2.    Vertinti riziką ir tai, kaip laikotės sporto lažybų taisyklių ir kitų Paslaugų teikimo taisyklių. Vadovaudamasi reglamentu, Bendrovė neleidžia klientams bendradarbiauti ir todėl aktyviai naudoja priemones, siekdama užtikrinti, kad nebūtų veikiama nesąžiningai. Siekdami kovoti su bet kokiu kliudymu teisingam žaidimui ir privalomų Paslaugų teikimo taisyklių nesilaikymu mes analizuojame jūsų veiksmus jums naudojantis Paslaugomis. Tokios analizės tikslais mes daugiausia naudojame Techninius duomenis ir Lošimų duomenis, kaip jie apibrėžti šių Privatumo taisyklių 3.5. ir 3.7. punktuose. Mes lyginame šiuos duomenis su anksčiau mūsų surinktais arba iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gautais duomenimis apie jus. Priėmusi automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamą sprendimą, Bendrovė ir (arba) jos pasitelktas lošimo paslaugų teikėjas (kuris tvarko suvestinius duomenis tiktai pagal vartotojo identifikavimo numerį) gali apriboti prieigą prie Paslaugų funkcijų (pvz. neįleisti jūsų į lažybų punktus ar lošimo namus, apriboti maksimalias statymo sumas ir t.t.), jeigu veiksmai neatitinka reikalavimų.

6.3.        Šių Privatumo taisyklių 6.2 punkte nurodyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai įprastai priimami nedalyvaujant žmogui. Jūs turite teisę reikalauti, kad 6.2.1. ir 6.2.2. punktuose nurodyti automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai būtų priimami dalyvaujant žmogui, jūs galite pareikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir juos ginčyti.

7.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

7.1.        Jūsų Asmens duomenys (visos duomenų kategorijos, nurodytos 3 dalyje, išskyrus Slapukų renkamus duomenis) saugomi tiek, kiek yra pagristai būtina šių Privatumo taisyklių 5 skyriuje nurodytiems tikslams pasiekti, arba kol privalome tai daryti vykdydami savo teisinę prievolę. Toliau pateikiamas nebaigtinis sąrašas kartu su jūsų Asmens duomenų saugojimo pavyzdžiais.

7.1.1.    Registracijos duomenys, Patikrinimo duomenys, Pinigų plovimo prevencijos duomenys ir Lošimų duomenys saugomi iki 8 metų nuo paskutinio apsilankymo Lažybų punktuose ar Lošimo namuose (kazino).

7.1.2.    Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad duomenys apie mokėjimo operacijas, kurių vertė yra lygi arba didesnė nei 1000 EUR, bus saugomi 8 metus. Lošimų priežiūros tarnybai ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai teikiami pranešimai apie mokėjimo operacijas, kurių vertė yra lygi arba viršija 15 000 EUR, bus saugomi 8 metus.

7.1.3.    Rinkodaros duomenys bus saugomi 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.

7.1.4.    Susirašinėjimo duomenys bus saugomi 3 mėnesius nuo tokių duomenų surinkimo.

7.1.5.    Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo dokumentai bus saugomi 3 metus nuo dalykinių santykių pabaigos.

7.1.6.    Techniniai duomenys bus saugomi 30 dienų nuo tokių duomenų surinkimo.

7.2.        Pasibaigus šių Privatumo taisyklių 7.1 punkte paminėtam duomenų saugojimo terminui, mes galime ilgiau saugoti jūsų Asmens duomenis, jei tai yra būtina tam, kad galėtume vykdyti savo teisines prievoles, teisinio reguliavimo reikalavimus, spręsti ginčus ir užtikrinti jūsų ir Bendrovės sudarytos sutarties vykdymą, arba galime nuasmeninti jūsų Asmens duomenis ir šią nuasmenintą informaciją saugoti neribotą laiką.

7.3.        Pasibaigus šių Privatumo taisyklių 7.1 punkte nurodytam duomenų saugojimo terminui arba pasibaigus duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui Bendrovė saugos medžiagą, kurioje yra Asmens duomenų, atsarginių duomenų kopijų darymo sistemose, iš kurių atitinkama medžiaga bus ištrinta pasibaigus atsarginių duomenų kopijų saugojimo ciklui. Bendrovė užtikrina, kad tuo laikotarpiu, kol bus daromos atsarginių duomenų kopijos, jose esančiai medžiagai apsaugoti bus naudojamos tinkamos apsaugos priemonės. Atsarginių duomenų kopijose esanti medžiaga nėra naudojama, t. y. ji nėra tvarkoma jokiam kitam tikslui ir Bendrovė kaip įmanoma greičiau ištrina tokią medžiagą, t. y. pasibaigus Bendrovė atsarginių duomenų kopijų saugojimo ciklui Asmens duomenys bus sunaikinti.

 

8.    JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

8.1.        Mes turime teisinę prievolę užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir jie būtų atnaujinami. Mes prašome jus padėti mums vykdyti šią prievolę užtikrinant, kad informuosite mus apie bet kokius reikalingus mūsų tvarkomų jūsų Asmens duomenų pakeitimus.

8.2.        Jūs galite bet kada kreiptis į mus, norėdami įgyvendinti toliau nurodytas su jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias savo teises:

8.2.1.    Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su bet kokiais duomenimis, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis. Tai apima teisę gauti informaciją, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, ir kokiu tikslu mes juos tvarkome.

8.2.2.    Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kuriuos jūsų Asmens duomenis, jeigu manote, kad jie yra netikslūs ir neišsamūs.

8.2.3.    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pavyzdžiui, automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų priėmimą remiantis jūsų Asmens duomenimis, arba kitais atvejais, kai jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes grindžiame mūsų teisėtu interesu.

8.2.4.    Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jeigu jūs norite: (i) pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo teisėtumo; (ii) užfiksuoti neteisėtą Asmens duomenų tvarkymą; (iii) gauti Asmens duomenis arba išvengti Asmens duomenų ištrynimo siekiant pareikšti arba apginti teisinius ieškinius; arba (iv) reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą kol bus įvertintas OLYBET teisėto intereso tvarkyti konkrečius Asmens duomenis tikėtinumas.

8.2.5.    Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu Asmens duomenys nebėra reikalingi tam, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys turi būti ištrinti tam, kad galėtume vykdyti teisinį reikalavimą.

8.2.6.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Jeigu jūsų Asmens duomenys yra automatiškai tvarkomi gavus jūsų sutikimą arba su jumis sudarytos sutarties pagrindu, jūs galite reikalauti, kad mes pateiktume jums Asmens duomenis susistemintai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, jūs galite reikalauti, kad Asmens duomenys būtų perleisti kitam duomenų valdytojui. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tai gali būti padaryta tiktai jeigu tai yra techniškai įmanoma.

8.2.7.    Teisė atšaukti jūsų sutikimą. Tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą nepatirdami dėl to jokių neigiamų pasekmių.

8.2.8.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jeigu jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų prašymą dėl Asmens duomenų arba jūs manote, kad mes tvarkome jūsų Asmens duomenis nesilaikydami teisės aktų reikalavimų, jūs galite pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.ada.lt.

8.3.        Atkreipiame dėmesį, kad jūsų pateiktą prašymą dėl šių Privatumo taisyklių 8.2 punkte nurodytų jūsų teisių galėsime nagrinėti, jeigu pateiksite mums pakankamai informacijos. Prieš atsakydami į jūsų prašymą mes galime paprašyti, kad pateiktumėte papildomos informacijos jūsų tapatybės nustatymo ir jūsų prašymo įvertinimo tikslais.

9.    DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

9.1.        Bendrovė atskleidžia jūsų Asmens duomenis tretiesiems asmenims tiktai vadovaudamasi šiomis Privatumo taisyklėmis ir tiktai asmenims, kurie turi teisę tvarkyti Asmens duomenis ir yra įsipareigoję saugoti jų konfidencialumą arba privalo laikytis įstatymų nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Atskirais atvejais Bendrovė pasidalins jūsų Asmens duomenimis su trečiąją šalimi tiktai tuo atveju, jeigu sutikote, kad jūsų Asmens duomenys būtų atskleisti.

9.2.        Tvarkydama duomenis Bendrovė gali atskleisti jūsų Asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams (įskaitant duomenų tvarkytojus) (kai būtina) tiktai tuo atveju, jeigu tai būtina vykdant jos įstatymų nustatytas ar sutartines prievoles.

 

Gavėjo tipas

Atskleidimo tikslas

Gavėjo buvimo vieta

Paslaugų teikėjai bei registrai, vykdantys klientų tapatybės patikrinimą ir tapatybės patvirtinimą

Patikrinimo ir tapatybės patvirtinimo paslaugų teikimas, siekiant sudaryti jums galimybę naudotis Paslaugomis, įvykdyti prievoles numatytas Lietuvos Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, vykdyti sukčiavimo prevenciją bei išaiškinti sukčiavimo atvejus.

Europos Sąjunga ir JAV

Teisėsaugos, valdžios ir duomenų apsaugos institucijos

Bendrovė atskleidžia jūsų Asmens duomenis teisėsaugos, valdžios ir duomenų apsaugos institucijoms tiktai tuo atveju, jeigu mes privalome atskleisti šiuos duomenis ir jais pasidalinti tam, kad vykdytume teisinę prievolę (pavyzdžiui, jeigu tai mums privaloma pagal taikytiną teisę, teismo nurodymu arba sukčiavimo ar kitų nusikaltimų prevencijai).

Europos Sąjunga

Veiklai vykdyti reikalingų palaikymo paslaugų teikėjai (teisės konsultantai, apskaitos specialistai, auditoriai ir t.t., kurie privalo laikytis konfidencialumo)

Teisėti interesai užtikrinti Paslaugų teikimą; įprastinės veiklos vykdymas.

Europos Sąjunga

IT paslaugų teikėjai

IT sprendimai, būtini lošimo paslapugų valdymui ir Paslaugų teikimui.

Daugiausia Europos Sąjunga ir JAV

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai

 Tam tikros paslaugos, susijusios su Paslaugų patobulinimais ar patobulinimais vartotojui

Daugiausia Europos Sąjunga ir JAV

Bendrovės grupės įmonės

Bendros administravimo infrastruktūros naudojimo tikslu.

Europos Sąjunga

 

9.3.        Tam tikrais atvejais mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jeigu atitinkamos veiklos vykdymui reikalingos paslaugos yra teikiamos už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų. Mes naudojame specialias Asmens duomenų apsaugos priemones tam, kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų saugumą. Jūs turite teisę gauti informaciją ar susipažinti su išsamiu duomenų tvarkytojų, kurie perduoda jūsų Asmens duomenis už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, sąrašu ir jų numatomomis naudoti saugumo priemonėmis ir šiuo tikslu galite kreiptis į mus naudodami šiose Privatumo taisyklėse nurodytus kontaktinius duomenis.

10.  INFORMACIJA APIE „OLYMPIC CASINO“ IR „OLYBET“ KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ TIESIOGINĖS RINKODAROS IR ANALIZĖS TIKSLAIS

10.1.     Jūsų asmens duomenų valdytojai yra „Olympic Entertainment Group AS“, valdanti „Olympic Casino“ Estijoje, „OB Holding 1 OÜ“, valdanti „OlyBet“ Estijoje ir UAB „Olympic Casino Group“, valdanti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ Lietuvoje.

10.2.     Duomenų valdytojų kontaktai:

„Olympic Entertainment Group AS“

Kodas 14437516

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

 „OB Holding 1 OÜ“

Kodas 14975047

Adresas Pronksi tn 19, 10124 Talinas, Estija

El. paštas info@oc.eu

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Kodas 211733760

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, Lietuva

El. paštas lithuania@oc.eu

10.3.     Mes naudojame jūsų pateiktus elektroninius kontaktinius duomenis, kad galėtume jums siųsti informaciją ir specialius pasiūlymus jūsų pasirinktomis temomis, tokiu būdu reklamuodami „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 straipsnyje.

10.4.     Jei jūs sutinkate, informacija ir specialūs pasiūlymai bus suasmeninami, t. y. siunčiami jums, atsižvelgiant į jūsų interesus ir elgseną. Rengdami tokius pasiūlymus, mes galime su jumis susisiekti, pavyzdžiui, dėl to, kaip jūs naudojate „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ paslaugas (pavyzdžiui, jei jūs pirmenybę teikiate tam tikriems žaidimams „Olympic Casino“, mes galime jus informuoti, jei tokie žaidimai bus siūlomi „OlyBet“ arba atvirkščiai; jei jūs dalyvavote tam tikruose renginiuose ar gavote pasiūlymus anksčiau, mes galime juos pasiūlyti dar kartą arba pateikti specialius pasiūlymus žaidėjams, kurie yra statę tam tikras sumas ir kt. Mes siekiame geriau jus pažinti ir paskatinti naudoti mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą. Automatizuotas sprendimų priėmimas paprastai vyksta be žmogaus įsikišimo. Tačiau šie sprendimai nesukelia jums jokių teisinių pasekmių ir nedaro jums kitos reikšmingos įtakos. Blogiausiu atveju, mes galime jums siųsti pasiūlymus, kurie jūsų nedomina. Suasmeninti pasiūlymai gali padidinti azartinių lošėjų priklausomybę, tačiau mes imamės reikiamų apsaugos priemonių, niekada nesikreipiame į tokius žaidėjus sąmoningai ir labai rekomenduojame žaisti azartinius žaidimus atsakingai. Jūs turite teisę reikalauti, kad priimant sprendimus dalyvautų žmonės, taip pat turite teisę išreikšti savo nuomonę dėl tokių sprendimų ir užginčyti juos. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisiniu pagrindu, numatytu BDAR 6 straipsnyje.
Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis pirmiau nurodytais tikslais, kol jūs atsiimsite savo atitinkamą (-us) sutikimą (-us), kartais prašydami jūsų atnaujinti savo pasirinkimus.
Mes taip pat teiksime jums informaciją ir specialius pasiūlymus telefonu arba jums apsilankant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“. Šie pasiūlymai paprastai yra suasmeninami, t. y. parenti mūsų geriausiomis žiniomis apie jūsų interesus ir elgseną, kaip paaiškinta pirmiau. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus bei skatinti „Olympic Casino“ ir „OlyBet“ verslą (BDAR 6(1)(f) straipsnis). Tokiu atveju mes darome išvadą, kad priklausomai nuo aplinkybių, jūsų teisėtas interesas ar esminės teisės bei laisvės, kurioms galioja asmens duomenų apsauga, neviršija mūsų teisėto intereso. Jūs turite teisę bet kada paprieštarauti tokiam duomenų tvarkymui su jūsų situacija susijusius pagrindu, kreipdamiesi į mus toliau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys nebus toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat jūsų duomenys toliau nebus tvarkomi ir asmens duomenų analizės tikslais, nebent įrodysime svarų teisinį pagrindą tokiam duomenų tvarkymui, kuris viršija jūsų interesus, teises ir laisves. Tačiau pažymime, kad sutikimo (-ų) tvarkyti duomenis rinkodaros ir analizės tikslais atšaukimas netrukdo mums tvarkyti jūsų asmens duomenų kitais privatumo politikoje numatytais tikslais.

10.5.     Mes naudojame jūsų mums pateiktus ar sukurtus jums naudojant „Olympic Casino“ ar „OlyBet“ paslaugas asmens duomenis analizei, t. y. tam, kad galėtume geriau suprasti savo klientus, jų poreikius ir elgseną; kad galėtume priimti geresnius rinkodaros ir verslo sprendimus. Jūsų asmens duomenys yra siunčiami į Estiją, juos analizuoja jungtiniai duomenų valdytojai „Olympic Entertainment Group AS“ ir „OB Holding 1 OÜ“. Mes analizuojame jūsų duomenis tam, kad suprastume, kokie „Olympic Casino“ žaidimai yra populiarūs ir ar juos taip pat turi siūlyti „OlyBet“, siekiant padidinti vartotojų skaičių; kokia tvarka turi būti vardijami žaidimai, didinant jų populiarumą; kokie „OlyBet“ sporto renginiai yra populiarūs ir turi būti siūlomi „Olympic Casino“; kokie yra mūsų klientai, kurie yra aktyvūs internete ir realiame gyvenime ir kt. Nors tokia analizė iš pradžių gali būti grindžiama kai kuriais jūsų asmens duomenimis, duomenys yra suminiai ir jokie asmens duomenys nėra naudojami jokiose ataskaitose.

10.6.     Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis anksčiau nurodytais tikslais tol, kol jūs tam paprieštarausite ir kol neturėsime teisės toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų arba tol, kol jūs turėsite galiojančią sutartį su mumis.

10.7.     Atkreipkite dėmesį, kad kitos asmens duomenų tvarkymo praktikos yra aprašytos mūsų atitinkamose privatumo politikose, kurias galite rasti interneto svetainėse („Olympic Casino“ –www.olympic-casino.lt ir „OlyBet“ – www.olybet.lt). „Olympic Casino“ privatumo politika taip pat pateikiama „Olympic Casino“ priimamuosiuose.

11.  TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

11.1.     Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.

12.  ŠIŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

12.1.     Šios Privatumo taisyklės gali būti bet kada pakeistos tam, kad atspindėtų mūsų Asmens duomenų tvarkymo pasikeitimus, ir tokiu atveju naujausia Privatumo taisyklių redakcija bus paskelbta šiame puslapyje. Prašome periodiškai susipažinti su šiomis Privatumo taisyklėmis, ypač prieš pateikdami bet kokius naujus asmenį identifikuojančius duomenis.