Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Olympic Casino Group Baltija“

Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

Duomenų tvarkymas
UAB „Olympic Casino Group Baltija“
Asmens duomenų apsaugos procedūra
Informacija apie klientų asmens duomenų tvarkymą

 1. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Olympic Casino Group Baltija“ (toliau – Bendrovė), adresas Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 5 2638 638, lithuania@oc.eu.
 2. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Lietuva, +370 69852559, el.p. DataProtectionOfficerLithuania@oc.eu.
 3. Klientas turi teisę gauti bendrovės patvirtinimą, ar jo duomenys yra tvarkomi ir ar prie jų yra prieinama, ar ne.
 4. Jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto, tuomet jis turi teisę sužinoti, iš kur buvo gauti jo asmens duomenys.
 5. Klientas turi teisę reikalauti, kad netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti.
 6. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 7. Klientas turi teisę sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.
 8. Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jo asmens duomenys.
 9. Klientas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, taip pat klientas turi teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui.
 10. Klientas turi teisę gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui. Duomenys turi būti pateikti struktūriškai, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu.
 11. Bendrovė gali dalintis kliento duomenimis su bendrovėmis, esančiomis toje pačioje struktūroje kaip ir „UAB „Olympic Casino Group Baltija“.
 12. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, siųsdamas paraišką el. paštu ada@ada.lt arba jis gali atvykti adresu  L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva.
BDAR duomenų rinkimo tikslas_1BDAR duomenų rinkimo tikslas_2BDAR duomenų rinkimo tikslas_3BDAR duomenų rinkimo tikslas_4BDAR duomenų rinkimo tikslas_5

 

Išskirtiniai pasiūlymai tik Bonus Club nariams

Apsilankius Olympic Casino pirmą kartą Jūs gausite išskirtinį pasiūlymą, skirtą tik naujiems Olympic Bonus Club nariams
Apie pasiūlymą

Olympic Bonus klubas

Tai lojalumo programa, leidžianti kaupti nuolaidos taškus, kuriuos galima išsikeisti į grynuosius pinigus. Taip pat tik klubo nariai gauna išskirtinius pasiūlymus bei privilegijas.
Pereiti