Pagrindinis Teksaso pokeris

Gauk geresnę kortų kombinaciją nei krupjė!

Apie žaidimą

Pagrindinio Teksaso pokerio tikslas iš septynių kortų surinkti penkių kortų kombinaciją, kurios vertė didesnė nei krupjė kortų kombinacijos vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir surinktai kortų kombinacijai iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Detalės

Visi kazinoLietuva24/7Stalo lošimas

Pagrindinio Teksaso pokerio žaidimo taisyklės

„Pagrindinis Teksaso pokeryje“ („Ultimate Texas Hold’em Poker“) naudojami vertiniai žetonai, spalvotieji CT žetonai ir „Sėkmės žetonai“. Lošimui naudojama 1 kortų kaladė, į kurią įeina 52 kortos (širdys, būgnai, vynai, kryžiai). Kiekvienos rūšies kortų yra po 13 – nuo dvejetuko iki tūzo. Prieš kortų dalinimą privaloma sumaišyti lošimo kortas ir pasiūlyti klientui perskirti kortų kaladę skiriamąją korta. Lošėjui atsisakius perskirti kortas, tai padaro krupjė arba inspektorius.

Vieno lošimo metu gali būti lošiama ne daugiau kaip ant 6 laukelių. Krupjė grupės vadovas (pitbosas) nusprendžia bei aiškiai lošimo pradžioje pasako, ant kiek ir kurių laukelių bus lošiama (bet ne daugiau kaip ant 6). Jei tas pats lošėjas lošia daugiau nei viename laukelyje, jis gali pasižiūrėti savo dvi kortas tik viename laukelyje, visuose kituose (daugiausiai keturiuose) turi būti lošiama „tamsiai“, t.y. kortos užverstos ir jų lošėjas pasižiūrėti negali. Laukelis, kuriame kortų žiūrėti negalima, vadinamas „tamsiu“. Lošiant „tamsiai“ prieš kortų išdalinimą reikia atlikti pradinius statymus ANTE ir BLIND, taip pat statymą PLAY, kuris lošėjo pasirinkimu gali būti lygus statymui ANTE arba du kartus didesnis nei statymas ANTE, arba tris kartus didesnis nei statymas ANTE, arba keturis kartus didesnis nei statymas ANTE.

Lošimo pradžioje lošėjai turi atlikti vienodo dydžio pradinius statymus laukeliuose ANTE ir BLIND ir, jei lošiama premija (bonus), TRIPS laukelyje turi būti atliktas premijos (bonus) statymas. Premijos (bonus) statymas gali būti skirtingo dydžio nei statymas ANTE, nuo 0,01 euro. iki 2500 eurų. Tikslus premijos (bonus) statymo dydis nurodytas ant stalo stovinčioje lentelėje. Lošiant „tamsiai“, reikia iš karto atlikti ir pagrindinį statymą PLAY.

Premija (bonus) – tai papildomas statymas TRIPS laukelyje, kurio laimėjimas galimas nuo kombinacijos „Trys vienodos“. Premija laimima tuo atveju, kai lošėjas surenka kombinaciją „Trys vienodos“ ar aukštesnę kombinaciją ir TRIPS laukelyje buvo atliktas premijos (bonus) statymas. Premijos (bonus) išmokėjimui lošėjo kortos atverčiamos po to, kai krupjė atverčia savo kortas.

Premijos (bonus) laimėjimai išmokami tokia tvarka:

  • Karališka spalva (Royal Flush) 50:1
  • Spalvos eilė (Straight Flush) 40:1
  • Keturios vienodos (Four of a kind) 30:1
  • Pilnas namas (Full house) 8:1
  • Spalva (Flush) 7:1
  • Eilė (Straight) 4:1
  • Trys vienodos (Three of a Kind) 3:1

Krupjė padalina kiekvienam lošėjui ir sau po 2 kortas. Visos lošimo kortos dalinamos paveikslu į apačią. Krupjė kortos nedalyvauja lošėjų kortų kombinacijose. Jeigu krupjė padalina neteisingą kortų skaičių arba kuri nors korta yra netyčia atverčiama, visos kortos yra maišomos iš naujo, o statymai išlieka nepaliesti. Kortas galima pasižiūrėti tik jas laikant virš stalo. Lošėjams draudžiama rodyti vienas kitam kortas, žiūrėti į kito lošėjo kortas bei keistis kortomis tarpusavyje. Taip pat draudžiama kitokiu būdu duoti ženklą lošėjams apie turimas kortas.

Lošimo kortas nuimti nuo stalo ir kur nors kitur padėti yra draudžiama. Kol neatliktas statymas PLAY, lošėjai gali laikyti kortas rankose virš stalo arba padėti jas ant stalo paveikslėliais į apačią. Lošėjui nusprendus atlikti statymą PLAY, kortos sudedamos po juo paveikslėliais į apačią.

Kai lošėjai gauna po dvi kortas, jie gali priimti skirtingus sprendimus ir pasirinkti ar susilaikyti (CHECK) ir nestatyti jokio statymo laukelyje PLAY, ar laukelyje PLAY atlikti statymą, kuris gali būti tris arba keturis kartus didesnis nei statymas laukelyje ANTE, ar atsisakyti tęsti lošimą. Lošėjas, laukelyje PLAY atlikęs tris arba keturis kartus didesnį statymą nei statymas laukelyje ANTE, vėliau negalės liesti arba keisti statymo. Tuomet krupjė stalo viduryje atverčia 3 bendras kortas. Vėliau krupjė atvers dar dvi bendras kortas. Kiekvienas lošėjas, kuris dar nėra atlikęs statymo laukelyje PLAY, matydamas savo 2 kortas ir 3 bendras kortas, turi nuspręsti, ar susilaikyti (CHECK) ir nestatyti jokio statymo laukelyje PLAY, ar laukelyje PLAY atlikti du kartus didesnį statymą nei statymas laukelyje ANTE, ar atsisakyti tęsti lošimą.

Kai lošėjai apsisprendžia, krupjė atverčia dar 2 bendras kortas prie jau esamų 3 bendrų kortų. Kiekvienas lošėjas, kuris dar nėra atlikęs statymo laukelyje PLAY, matydamas savo 2 kortas ir 5 bendras kortas, turi nuspręsti, ar laukelyje PLAY atlikti statymą, lygų statymui laukelyje ANTE, ar atsisakyti tęsti lošimą. Kai lošėjai apsisprendžia, krupjė atverčia savo kortas. Kiekvieno lošėjo tikslas – surinkti aukštesnę 5 kortų kombinaciją nei krupjė 5 kortų kombinacija, panaudojant 7 kortas (5 bendras ir 2 savo kortas). Jei penkios pagal vertę didžiausios lošėjo ir krupjė kortos yra vienodos, skelbiamos lygiosios ir likusios dvi kortos nežiūrimos. Kortų rūšis kortų vertei reikšmės neturi.

Lošėjai nuspręndę tęsti lošimą ir atlikę statymą laukelyje PLAY, liesti statymo ir kortų daugiau negali. Jei krupjė turi porą dvejetų (2) ir daugiau, tuomet kiekvieno lošėjo turima kortų kombinacija yra lyginama su krupjė kortų kombinacija. Laimi tas, kurio 5 kortų kombinacija iš savo ir bendrų kortų yra aukštesnė. Kai krupjė kombinacija yra aukštesnė nei lošėjo turima kombinacija, lošėjas praranda statymus laukeliuose ANTE, PLAY ir BLIND. Kai krupjė kombinacija yra žemesnė už lošėjo, tai statymai laukeliuose ANTE ir PLAY visada išmokami santykiu 1:1, o statymas laukelyje BLIND išmokamas pagal išmokėjimų lentelę, kurią galima rasti ant žaidimo stalo.