Kazino Teksaso pokeris

Texas Hold'em Poker

Apie žaidimą

Kazino Teksaso pokerio tikslas iš septynių kortų surinkti penkių kortų kombinaciją, kurios vertė aukštesnė nei krupjė kortų kombinacijos vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir surinktai kortų kombinacijai iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Detalės

Visi kazinoLietuva24/7Stalo lošimas

Casino Texas Hold'em Poker žaidimo taisyklės

Lošimui naudojama 1 kortų kaladė, į kurią įeina 52 kortos (širdys, būgnai, vynai, kryžiai). Kiekvienos rūšies kortų yra po 13 – nuo dvejetuko iki tūzo. Prieš kortų dalinimą privaloma sumaišyti lošimo kortas ir pasiūlyti klientui perkirsti kortų kaladę skiriamąją korta. Lošėjui atsisakius perkirsti kortas, tai padaro krupjė arba inspektorius.

Prie vieno lošimo stalo gali būti lošiama ne daugiau kaip ant 6 laukelių. Krupjė grupės vadovas (pitbosas) nusprendžia, ant kiek laukelių bus lošiama (bet ne daugiau kaip ant 6). Lošėjas gali lošti viename lošimo –laukelyje „šviesiai“ (t.y. lošėjas mato savo kortas), o kituose - „tamsiai“ (t.y. lošėjas negali matyti savo kortų ir turi iš karto pastatyti abu statymus Ante ir Bet (lygus dvigubam Ante statymui)).

Lošimas prasideda, kai lošėjai padaro statymus laukelyje pradinis statymas (ANTE) ir, jei lošiama premija (bonusas), turi būti padėtas ir premijos (bonuso) statymas premijos (bonuso) laukelyje.Krupjė padalina kiekvienam lošėjui po 2 kortas ir paima 2 kortas sau. Visos lošimo kortos dalinamos paveikslu į apačią. Krupjė kortos nedalyvauja lošėjų kortų kombinacijose. Jeigu krupjė padalina neteisingą kortų skaičių arba kuri nors korta yra netyčia atverčiama, visos kortos yra maišomos iš naujo, o statymai išlieka nepaliesti. Kortas galima pasižiūrėti tik virš stalo. Lošėjams draudžiama rodyti vienas kitam kortas, žiūrėti į kito lošėjo kortas bei keistis kortomis tarpusavyje. Taip pat draudžiama kitokiu būdu duoti ženklą lošėjams apie turimas kortas. Lošimo kortas nuimti nuo stalo ir kur nors kitur padėti yra draudžiama.

Krupjė stalo viduryje atverčia 3 bendras kortas. Vėliau krupjė padalins dar dvi bendras kortas. Kiekvienas lošėjas, matydamas savo 2 kortas ir 3 bendras kortas, turi nuspręsti, tęsti toliau lošimą ar ne. Jei lošėjas atsisako toliau lošti, jis praranda pradinį (ANTE) statymą. Lošėjas, nusprendęs toliau lošti, turi pastatyti dvigubą pradinį (ANTE) statymą laukelyje pagrindinis statymas (BET).

Kai lošėjai nusprendžia, jie lošia ar ne, krupjė atverčia dar 2 bendras kortas prie jau esamų 3 bendrų kortų ir iš karto parodo savo kortas. Kiekvieno lošėjo tikslas – surinkti geresnę nei krupjė 5 kortų kombinaciją, panaudojant 7 kortas (5 “bendras ir 2 savo kortas).

Kai visi lošėjai nusprendžia, ar jie tęs lošimą, krupjė išmoka premiją (bonus), jeigu buvo padarytas statymas premijų (bonus) laukelyje ir lošėjas turi premijos (bonus) kombinaciją, kuri susideda iš dviejų padalintų pirmų kortų ir trijų bendrų kortų stalo viduryje. Premijos kombinacijai sudaryti turi dalyvauti mažiausiai dvi lošėjo turimos kortos (išimtis -kombinacijos „Trys vienodos“ („Three of a Kind“) atveju turi dalyvauti bent viena lošėjo turima korta).

Premijų (Bonus) išmokėjimas:

 • Trys vienodos („Three of a Kind“) 10:1
 • Eilė („Straight“) 15:1
 • Spalva („Flush“) 25:1
 • Pilnas namas („Full House“) 75:1
 • Keturios vienodos („Four of a Kind“) 250:1
 • Spalvos Eilė („Straight Flush“) 500:1
 • Karališka spalva („Royal Flush“) 1000:1

Lošėjams draudžiama liesti kortas po to, kai jos jau yra sudėtos ant stalo po statymais. Lošimo metu draudžiama liesti statymus.

Jeigu krupjė turima kortų kaladė pralošiama iki pabaigos, krupjė paima iš kortų kampo visas kortas, jas maišo, duoda lošėjui perkirsti ir tęsia dalinimą. Lošėjų turimos kortų kombinacijos yra lyginamos su dilerio kortų kombinacija. Jei dileris turi porą ketvertų (4) ir daugiau, tuomet yra lošimas. Laimi tas, kurio 5 kortų kombinacija iš savo ir bendrų kortų yra aukštesnė. Kai krupjė “ranka” yra stipresnė, lošėjas statymą praranda. Kai lošėjo “ranka” yra stipresnė už krupjė, yra išmokamas pagrindinis statymas (BET) santykiu 1:1 ir, priklausomai nuo to, kokia yra lošėjo “ranka”, išmokamas pradinis statymas (ANTE). Pradinio statymo (ANTE) išmokėjimai yra nurodyti lentelėje ant lošimo stalo. Kai krupjė ir lošėjas turi tokią pat kortų kombinaciją, žiūrima, kas turi stipresnę 5 kortų kombinaciją arba kas turi didesnę sekančią kortą. Kai krupjė ir lošėjas turi vienodą kortų kombinaciją ir vienodos galios kortas, tada niekas nelaimi ir nepralaimi (lygiosios). Statymai neliečiami. Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi. Kai krupjė neturi lošimo (lošimas prasideda nuo poros ketvertų), pradinis statymas (ANTE) lošėjui išmokamas santykiu pagal išmokėjimo lentelę, o pagrindinis statymas (BET) pasilieka; jis neišmokamas.

Išmokėjimai vyksta iš dešinės į kairę. Laimėjimai išmokami tokiu santykiu:
 

 • Karališka spalva (royal flush) 50:1
 • Spalvos eilė (straight flush) 20:1
 • Keturios vienodos (four of kind) 10:1
 • Pilnas namas (full house) 3:1
 • Spalva (flush) 2:1
 • Eilė (straight) ir mažiau 1:1