Juodasis Džekas

Surink daugiau taškų nei krupjė, tačiau ne daugiau nei 21!

Apie žaidimą

Žaidimo „Juodasis Džekas“ tikslas – surinkti daugiau taškų nei krupjė neviršijant 21 taško. Lošimo pradžioje žaidėjai atlieka statymus, tuomet krupjė lošėjams padalina po 2 kortas, sau pasiimdamas 1 kortą. Lošėjai gali gauti papildomas kortas, krupjė sau trauks paskutinis. Jei lošėjas turi daugiau taškų nei krupjė neviršydamas 21 taško ribos – jis laimėjo.

Detalės

Visi kazinoLietuva24/7Stalo lošimas

Black Jack žaidimo taisyklės

 

Lošimo pradžioje žaidėjai atlieka statymus. Statoma iki to momento, kol krupjė praneša ”Dėkoju, statymai baigti” ir patvirtina tai perbraukdamas per stalą ranka. Black Jack lošime tūzas yra vertas 1 arba 11 taškų (lošėjo naudai), karalius, dama bei bartukas prilygsta 10 taškų, visos kitos kortos yra vertos tiek taškų, kiek atitinka kortos nominaliąja vertę. Krupjė lošėjams padalina po 2 kortas, sau pasiima vieną kortą. Gavę kortas lošėjai paeiliui nusprendžia ar traukti daugiau kortų. Jei papildomos kortos paprašęs lošėjas surenka daugiau nei 21 tašką, jo statymas nuimamas. Paskutinysis sau kortas traukia krupjė. Jei krupjė turi 16 ar mažiau taškų, jam privaloma imti papildomą kortą, jei krupjė surenka 17 ar daugiau taškų, daugiau kortų jis nebetrauks.

Jei lošėjas turi daugiau taškų nei krupjė ir neviršyja 21 taško – jo statymas laimi ir jam išmokamas laimėjimas santykiu 1:1. Tuo atveju, jei krupjė ir lošėjas surenka po lygiai taškų, skelbiamos "lygiosios" ir statymas neliečiamas. Jei krupjė surinko daugiau nei 21 tašką, jis pralaimi ir visiems lošėjams išmoka laimėjimus.
Jei pirmos 2 lošėjo gautos kortos yra tūzas ir 10 arba paveikslėlis, ši kombinacija vadinama "Black Jack". Tokiu atveju lošėjui yra išmokamas laimėjimas santykiu 3:2.
Išskyrimas ("Splitting")
Jei lošėjui tenka 2 vienodos vertės kortos (pvz.: 2;2, 9;9), galima jas išskirti ir lošti kaip dvejomis atskiromis "rankomis". Išskiriant kortas daromas papildomas statymas lygus pirminiam statymui. Išskirti kortas galima iki 3 kartų, išimtis taikoma tūzams - juos galima išskirti tik vieną kartą.
Jei po kortų išskyrimo lošėjas turi tūzą ir 10 arba paveikslėlį, tokia kombinacija nėra laikoma "Black Jack", ji yra prilyginama 21 taškui. Jei šioje situacijoje krupjė surenka "Black Jack", jis ir laimi.
Dvigubinimas ("Double down")
Lošėjas gavęs pirmas savo 2 kortas gali statymą padvigubinti, tokiu atveju jam duodama dar 1 korta. Dvigubinti galima ir po kortų išskyrimo, išskyrus tuos atvejus, kai išskiriami tūzai.
Draudimas ("Insurance")
Jei pirmoji krupjė korta yra tūzas, nemaža tikimybė, kad krupjė surinks "Black Jack" kombinaciją ir laimės. Tokiu atveju lošėjas gali pasinaudoti "Draudimo" taisykle. "Draudimo" statymas, kuris gali būti nedidesnis nei 1/2 pirminio statymo, dedamas ant specialios "Draudimo" linijos. Jei krupjė surenka "Black Jack" kombinaciją, pirminis statymas nuimamas, tačiau "Draudimo" statymas laimi ir išmokamas laimėjimas santykiu 2:1. Tuo atveju, jei krupjė "Black Jack" kombinacijos nesurenka, "Draudimo" statymas nuimamas ir lošimas tęsiamas pagal taisykles.