Bakara

Baccarat

Apie žaidimą

„Bakara“ lošimo tikslas – atspėti, kuriam iš lošiančių lošimo laukų – Lošėjas („PLAYER“) ar Bankininkas („BANKER“) iškris kortų kombinacija, kurios suma artimesnė 9 taškams. Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir laimėjusiam laukeliui nustatyto laimėjimo išmokėjimo santykį. Lošime naudojami vertiniai žetonai, spalvotieji CT žetonai ir „Sėkmės žetonai“, lošiama šešiomis lošimo kortų malkomis, iš viso 312 kortų. Kiekviena kortų kaladė susideda iš keturių rūšių.

Detalės


Bakara žaidimo taisyklės

Bakara lošimo tikslas – atspėti, kuriam iš lošiančių lošimo laukų – Lošėjas („PLAYER“) ar Bankininkas („BANKER“) iškris kortų kombinacija, kurios suma artimesnė 9 taškams. Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir laimėjusiam laukeliui nustatyto laimėjimo išmokėjimo santykį. Lošime naudojami vertiniai žetonai, spalvotieji CT žetonai ir „Sėkmės žetonai“, lošiama šešiomis lošimo kortų malkomis, iš viso 312 kortų. Kiekviena kortų kaladė susideda iš keturių rūšių (širdys, vynai, kryžiai, būgnai) 52 kortų. Viena rūšis susideda iš 13 kortų, pradedant dvejetuku, baigiant tūzu.

Kortos patikrinamos tik prieš pirmąjį jų dalinimą išskleidžiant lošimo kortas po vieną kaladę atskirai ant lošimo stalo paveikslu į viršų, kad pirmasis lošėjas įsitikintų, jog yra visos kortos.

Lošimo pradžioje krupjė nukelia pirmąsias šešias kortas taip, kad jų niekas nematytų („sudegina“) ir deda jas į kortų kampą, esantį ant kortų lošimo stalo. Jei krupjė nenukelia („nesudegina“) pirmųjų 6 kortų, vėliau jos nebekeliamos. Lošėjas gali statyti viename bankininko BANKE („BANKER“) lošimo laukelyje arba viename lošėjo laukelyje ant lošimo stalo pažymėtame skaičiais nuo „1“ iki „7“ (toliau vadinamo LOŠĖJU). Tuo pačiu metu galima statyti viename lygiųjų („TIE“) laukelyje. Tuo pačiu metu statyti ir LOŠĖJO, ir BANKO laukelyje lošėjas negali.

Suma, statoma ant BANKO, turi dalytis iš 10, pvz. 10; 20; 30 ir t.t. Sumos statomos ant BANKO, LOŠĖJO ir LYGIŲJŲ laukelių turi atitikti nustatytą lošimo minimalų ir maksimalų statymą. Kai statymai baigti, krupjė LOŠĖJO ir BANKO laukeliams padalina po dvi kortas. Kortos dalinamos atverstos (paveikslu į viršų) priešais krupjė esančiame lauke.

Kiekviena korta turi tam tikrą taškų skaičių. Visų paveikslų ir dešimtuko vertė yra 0, tūzas yra 1, likusiųjų kortų vertė atitinka jose nurodytą nominalą. Jei dviejų kortų suma yra dešimt ir daugiau taškų iš šios sumos atimamos dešimtys taip, kad dviejų kortų vertė kiekviename laukelyje būtų nuo 0 iki 9, pavyzdžiui jei dviejų kortų vertė viename laukelyje lygi 17, vadinasi laukelis turi 7 taškus. Laimi ta laukelis, kuris turi daugiau taškų. Jei viename iš laukelių dviejų kortų vertė yra lygi 8 arba 9, jis vadinamas „pilna ranka“ ir nė vienam laukeliui daugiau kortų nebedalinama. Jei „pilnos rankos“ nėra, kortos toliau dalinamos pagal „trečiosios kortos“ principą: pirmą kortą gauna LOŠĖJAS, paskui – BANKAS. Trečią kortą LOŠĖJAS gauna tuomet, jei jo 2 turimų kortų vertė lygi 0-5. Trečios kortos LOŠĖJAS negauna, jei jo 2 turimų kortų vertė lygi 6-7. BANKUI trečia korta dalinama visuomet, jei jo turimų dviejų kortų vertė lygi 0-2. Trečia korta BANKUI nedalinama, jei jo dviejų kortų vertė lygi 7. „Trečiosios kortos“ principo laikomasi, jei BANKO dviejų kortų vertė lygi 3-6.

Trečiosios kortos principas: Jei BANKO dviejų kortų vertė lygi 3 išskyrus tuos atvejus, kai LOŠĖJO trečioji korta – aštuoniukė 4 ir lošėjo trečioji korta yra nuo dvejetuko iki septintuko 5 ir lošėjo trečioji korta yra nuo ketvertuko iki septintuko 6 ir lošėjo trečioji korta yra šešetukas arba septintukas. Jei LOŠĖJO turimų kortų vertė lygi 6 arba 7, o BANKO turimų kortų vertė yra 3, 4, 5 traukiama trečioji korta BANKO laukeliui. Daugiau kortų nedalinama, jei BANKO laukelyje esančios kortos lygios 6. Jei Krupjė dalinant iškrenta skiriamoji korta, krupjė baigia dalinimą ir kortas maišo iš naujo.

Laimėjimas ant LOŠĖJO laukelio išmokamas santykiu 1:1.

Laimėjimas ant BANKO laukelio , išmokamas santykiu 19:20, tai reiškia, kad laimėjimas yra 5 proc. mažesnis nei statyta suma. Pavyzdžiui, jei statyta suma yra 100 EUR, laimėjimas bus lygus 95 EUR.

Laimėjimas ant laukelio (bokso) LYGIOSIOS išmokamas santykiu 8:1.

Jei iš kortų laikiklio („bato“) per klaidą padalinama papildoma korta, ji padedama po kortų laikikliu („batu“) ir naudojama kaip sekanti lošimo korta. Jei krupjė LOŠĖJO arba BANKO laukeliui trečiąją kortą padalina per klaidą, klaida atitaisoma klaidingai padalytą kortą naudojant kaip sekančią lošimo kortą. Krupjė suklydus, lošimas atkuriamas iš naujo ir laimėjimai neišmokami iki krupjė, inspektorius arba krupjė grupės vadovas (pitbosas) išspręs situaciją. Ginčus, kilusius dėl krupjė klaidos sprendžia inspektorius arba krupjė grupės vadovas (pitbosas).